Søndag d. 17. marts 2019, Kl. 10:00 til kl. 11:00

Søndag den 17. marts 2019 kl. 10.00 – 2. Søndag i fasten v. Christian Bjørn Krüger

SALMER:
751: Gud ske tak og lov
448: Fyldt af glæde over livets under
674, v.2 & 7: Sov sødt, barnlille
----- 
68: Se, hvilket menneske (månedens salme)
439: O, du Guds Lam
192, v.7: Hil dig, Frelser og Forsoner
428: Fader, tak for liv og ånde

TEKSTER:
Indledningslæsning: Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger mig: Hvor er din Gud? Jeg husker det og udøser min fortvivlelse: Jeg gik i festskaren, jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsskaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Salmernes Bog 42,2-6

Evangelielæsning: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.« Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.« Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Mattæusevangeliet 15,21-28

Udgangslæsning:  Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. 1. Johannesbrev. 5,13-15

Medvirkende
Christian Bjørn Krüger
Sted
Skalborg Kirke