×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Søndag d. 25. august 2019, Kl. 10:00 til kl. 11:00

Søndag den 25. august 2019 kl. 10.00 – 10. Søndag efter Trinitatis v. Christian Bjørn Krüger

SALMER: 

408: Nu ringer alle klokker mod sky
    7: Herre Gud, dit dyre navn og ære
174: Jerusalem, i dag din konge græder
----- 
364: Al magt på jorden og i Himlen (månedens salme)
439: O, du Guds Lam
192, v.7
 59 : Jesus, os til trøst og gavn

Indledningslæsning: Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte.  Femte Mosebog, kapitel 6, vers 4-9

Evangelielæsning: Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.« Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér, og han sagde til dem: »Der står skrevet: ›Mit hus skal være et bedehus.‹ Men I har gjort det til en røverkule.« Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.  Lukasevangeliet, kapitel 19, vers 41-48

Udgangslæsning: For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed;  lad kun det gælde, som behager Herren,  og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem.  For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte,  men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset.  For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det:
Vågn op, du, som sover,
stå op fra de døde,
og Kristus vil lyse for dig.  Efeserbrevet, kapitel 5, vers 8-14

Medvirkende
Christian Bjørn Krüger
Sted Skalborg Kirke