×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Søndag d. 22. september 2019, kl. 10:00

Takke- og høstgudstjeneste.
Voksenkoret "Vokalisterne" og violinist Christina Rudan fra Aalborg Symfoni-orkester medvirker

Efter gudstjenesten er der høstmåltid, fællessang og forskellig former for underholdning, bl.a. vil Møllekvadrillen Godthåb give opvisning i folkedans.

Det er gratis at deltage og alle er velkomne!
Husk tilmelding, som foretages her: 
Tilmeldingen er lukket.


Salmer
729 (Nu falmer skoven trindt om land)
728 (Du gav mig, o Herre, en lod af din jord)
674, v. 2+7 (Sov sødt barnlille) 
-----------
Gudbenådet, højt begavet Melodi
439 (O, du Guds Lam!)
192, vers 7 (Hil dig, Frelser og Forsoner)
730 (Vi pløjed og vi så'de)

Læsninger
Læsning fra Det Gamle Testamente: Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger! Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven, han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver, du bliver ung igen som en ørn. Herren øver retfærdighed og ret mod alle undertrykte. Han kundgjorde Moses sine veje og israelitterne sine gerninger. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid; han gengælder os ikke vore synder og lønner os ikke efter vor skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Salmernes Bog salme 103, vers 1-14

Evangelielæsning:
Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilæa. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham og råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!« Da han så dem, sagde han: »Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!« Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner. Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?« Og han sagde til ham: »Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.« Lukasevangeliet kapitel 17, vers 11-19

Sendelseslæsning: Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde, af Davids slægt, ifølge mit evangelium;  for det lider jeg ondt, ja, er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed – troværdigt er det ord! For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham;  holder vi ud, skal vi også være konger med ham; fornægter vi ham, vil han også fornægte os;  er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke. Paulus andet brev til Timotheus, kapitel 2, vers 8-13

Medvirkende
Heine Hansen, violinist Christina Rudan , Vokalisterne og folkedansergruppen Godthåb Møllekvadrille
Sted
Skalborg Kirke