Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Højmesse - 21. Søndag efter Trinitatis

Dato
Søndag d. 10. november 2019, kl. 10:00
Sted
Skalborg Kirke
Medvirkende
Christian Bjørn Krüger

Søndag den 10. november 2019 kl. 10.00 – 21. søndag efter Trinitatis v. Christian Bjørn Krüger

SALMER: 

408: Nu ringer alle klokker mod sky

300: Kom, sandheds Ånd!

379: Der er en vej, som verden ikke kender

-----

864: Må din vej gå dig i møde (månedens salme)

439: O, du Guds Lam

192, v.7: Hil dig, Frelser og Forsoner

332: På Jerusalem det ny

Indledningslæsning: Herrens ord kom til mig: Hvad er det for et ordsprog, I bruger om Israels land: »Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.« Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: I skal ikke mere bruge dette ordsprog i Israel. Alle menneskers liv tilhører mig.  Ezekiels Bog 18,1-4a

Evangelielæsning: Jesus kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham: »Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.« Den kongelige embedsmand svarede: »Herre, kom med derned, før mit barn dør.« Jesus sagde til ham: »Gå hjem, din søn lever.« Manden troede Jesus på hans ord og gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: »I går ved den syvende time forlod feberen ham.« Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: »Din søn lever.« Og han og hele hans husstand kom til tro.  Johannesevangeliet 4,46-53

Udgangslæsning: I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.  Efeserbrevet 6,10-17

Ophavsret: