Mandag d. 1. juni 2020, kl. 17:00

”Prise med Spise” er en gudstjeneste (prise), der afsluttes med spisning.

Vi afslutter pinseferien med at Skalborg kirkes frivillige rytmiske band spiller op til fællessang og god musik ved gudstjenesten, præsterne siger ord og inddrager måske samtale, filmklip eller andet. 

Til slut spiser vi mad, som en gruppe frivillige har lavet til os. 

Tilmelding til maden sker her:

Medvirkende
Anette Melbye Madsen
Sted
Skalborg Kirke