Vil du give en hjælpende hånd i Skalborg kirke?

Til Skalborg Kirkes mange forskellige arrangementer, nyder vi ofte godt af hjælpende hænder. For nogen er det pærenemt at lave mad, for nogen er det super sjovt at lave lyd og lys, nogen elsker at synge, for nogen er det hyggeligt at mødes og lave kaffe til kirkens gudstjenester. Opgaverne er mangfoldige. Vil du give en hjælpende hånd, og bidrage til den levende kirke som Skalborg Kirke er kendt for at være? Finder du ét eller flere af de nedenstående teams interessante, er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Henning Ammentorp Bentzen på 40 45 43 52 eller hbe@gvdnet.dk.

Formålsbeskrivelser for teams

Formål (Hvorfor skal teamet etableres)

 

Team Arrangementer

Teamet er etableret med henblik på afvikling af diverse sociale/fest arrangementer i kirkelig regi.

 

Team FredagsTræf

Fællesskab omkring spisning, foredrag og social samvær.

 

Team GudOgSpaghetti

Teamet etableres for realisere Skalborg kirkes vision om at have et rigt og varieret gudstjenesteliv for børnefamilier.

 

Team Højskoledage

Team Højskoledage prioriterer tid til samvær, at synge og mulighed for samtale og diskussion. Der begyndes med formiddagskaffe. Foredragene bliver delt i to afdelinger med en beskeden frokost midtvejs. Frokosten koster et beskedent beløb.

 

Team Kaffelaug, højmessen

Teamet etableres for at styrke højmessemenighedens fællesskab og samtaler efter højmessen henover en kop kaffe og en småkage.

 

Team Kirkeband
Formålet med Team Kirkeband er at spille rytmisk musik til Skalborg kirkes gudstjenester og øvrige arrangementer.

 

Team Kommunikation

Kommunikationsteamets formål er at udvikle og implementere Skalborg kirkes kommunikationsstrategi, så sognets beboere informeres om kirkens aktiviteter og holdninger på mange kommunikationsplatforme.

 

Team Prise med Spise, madhold

Formålet med teamet er at lave mad til Prise med Spise.

 

Team Præsteteamet

Præsteteamets formål er at koordinere præsternes opgavehåndtering og skabe rum for dialog.

 

Team Sangerlaug, plejehjem

Teamet etableres for at hjælpe beboerne og brugerne ved gudstjenesterne på plejehjemmene Sofiegården og Drachmanns Have.

 

Team Spire- og børnekor

Koret indgår som en del af de øvrige tilbud til børn og unge i Skalborg sogn som en del af Skalborg kirkes vision om ”at være en levende kirke i Skalborg…” og ”ved at fremme fortroligheden med kristendommen.”

 

Team Venskabsmenighed

Teamet koordinerer Skalborg sogns venskab med Sct. Johns sogn, Bo Stift, Sierra Leone.

 

Team Vokalgruppen

Hensigten er at styrke det musikalske fællesskab i de gudstjenester, hvor vokalgruppen deltager. Gruppen synger for på fællessalmer og korsvar samt bidrager med musikalske indslag.

Gruppen kan vikariere et antal gange for kirkesanger ved gudstjenester efter nærmere aftale. Også medvirken ved andre arrangementer kan komme på tale og aftales nærmere i teamet.

 

Team Koncerter

Hensigten er at byde på en bred palet af arrangementer af både klassisk og rytmisk tilsnit, gerne for både store og små.

Aktørerne må gerne være både børn, unge og voksne.

Deltagerne må selv gerne engageres, unge talenter får lov at udfolde sig.

Dygtige kor, organister, sangere og instrumentalister skal give os store og inspirerende oplevelser.

Kirken har en kulturel forpligtigelse til at forvalte den kirkemusikalske arv, samtidig med, at amatørmusikken skal tilgodeses.

 

Team Sogneindsamling

Folkekirkens Nødhjælp har siden 1999 gennemført en årlig lands- og husstandsindsamling kaldet Sogneindsamlingen. Skalborg Kirke har været med fra starten.

De indsamlede midler går til Folkekirkens Nødhjælps generelle arbejde.

 

Team Sangtime

Formålet med ”Sangtime” er at fremme sangglæden ved at indøve gamle og nye salmer, primært fra Den Danske Salmebog, sekundært fra Højskolesangbogen og andre nyere salmeudgivelser.

Der fortælles samtidig salmernes historiske baggrund og fortolkning af tekster/melodier.

 

Team Kristendomsoplysning for børn og unge i Skalborg sogn

Formålet er at fremme og styrke kristendomsoplysning for børn og unge i Skalborg.