Højskoledage begynder kl. 10.00 og slutter kl. 12.45.

Højskoleudvalget ønsker at prioritere tid til samvær, at synge og mulighed for samtale og diskussion. Vi begynder med formiddagskaffe. Foredragene bliver delt i to afdelinger med frokost i pausen.

Frokosten koster 30 kr.
Tilmelding ikke nødvendig.