Menighedsrådsmøderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres 7 dage før mødet.