Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres 7 dage før mødet.

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      Årlige valg i henhold til Menighedsrådsloven.

  • Valg af formand jf. § 8, stk. 1
  • Valg af næstformand jf. § 8, stk. 2.
  • Valg af kirkeværge jf. § 10, stk. 1.
  • Valg af kasserer jf. § 10, stk. 2.         
  • Valg af sekretær jf. § 10, stk. 4.        
  • Valg af kontaktperson jf. § 10, stk. 5.
  • Valg af bygningskyndig jf. § 10, stk. 8.

3.      Honorarer 2019 til formand, kontaktperson, kasserer og kirkeværge.                        

4.      Kvartalsrapport 3. kvartal 2019.                                           

5.      Mødekalender 2020.

6.      Kirke med de nye.

7.      Forslag til brug af kirkens flag og kirkens klokker.

8.      Unge i Fritidsjob.

9.      Menighedsrådsvalg 2020.

10.   Gensidig orientering:     

         10.1 Menighedsmøde søndag den 1. december.

         10.2 Folkekirkens Digitaliseringskonference oktober 2019.

         10.3 Årsrapport 2018-2019 – Skoletjenesten

Ophavsret: