Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

 

I Skalborg kirke arbejder vi ud fra vores vision:

Vi vil være levende kirke i Skalborg

 • Ved at lade os udfordre af kristendommens relevans for alle livets forhold
 • Ved et rigt og varieret gudstjenesteliv
 • Ved at fremme fortroligheden med kristendommen

Til at realisere visionen er der 3 grupper af mennesker, som igennem samarbejde løfter hver sin del af
opgaven. De enkelte deltagere i grupperne bidrager med forskellige kompetencer, som tilsammen gør det muligt at realisere visionen. De tre grupper er

 • Medarbejdere
 • Menighedsråd
 • Frivillige


Opgaverne løses i en netværksorganisation, hvor det centrale element er ”Teamet”.

Team
Et team løser én stor eller flere mindre opgaver. Et team kan dannes på foranledning af

 • menighedsrådet.
 • én eller flere personer som er frivillige i forvejen.
 • én eller flere personer, som er nye i frivilligarbejdet.

Teamleder
Hvert team har en teamleder. Teamlederen fungerer for et år ad gangen og er ansvarlig for

 • at teamet følger den formålsbeskrivelse for teamet, som udarbejdes når teamet dannes.
 • at der udarbejdes en evaluering efter hver aktivitet.
 • at udpege/hverve deltagere til teamet.

Teamets kontaktperson i menighedsrådet.
Menighedsrådet udpeger et medlem af menighedsrådet til at være kontaktperson for teamet.
Kontaktpersonen er teamlederens bindeled til menighedsrådet. Menighedsrådet tilbyder teamlederne en årlig sparringssamtale.

Netværket

 • Netværket er et forum, der binder hele organisationen sammen. Deltagerne i Netværket er menighedsrådet,medarbejderne og teamlederne.
 • Netværkets formål er at være idéforum og samtalepartner for menighedsrådet.
 • Netværket har to årlige møder. Èt i jan./feb. der fokuserer på input til budgetbehandlingen for detkommende kalenderår, og ét i sep./okt. der er et evaluerings- og inspirationsmøde med fokus påkommende aktiviteter/arrangementer.
 • Inspirations- og evalueringsmødet afsluttes med frivilligfest med deltagelse af alle frivillige, medarbejdereog menighedsrådsmedlemmer.


Medarbejdere
Medarbejdere indgår i teams, hvis menighedsrådet finder det hensigtsmæssigt for udførelsen af opgaven.
Hvis menighedsrådet beder en medarbejder deltage i et team, skal arbejdet udføres indenfor medarbejderens
arbejdstid.

Hvis en medarbejder derudover ønsker at deltage i et team, er medarbejderen at betragte som frivillig
medarbejder.

Lønnede medarbejdere inddrages i planlægningen af gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter. Derfor
afholder lønnede medarbejdere og præsterne planlægningsmøder hver 14. dag, hvor afholdte gudstjenester,
kirkelige handlinger og aktiviteter evalueres og kommende gudstjenester, kirkelige handlinger og
aktiviteter planlægges.

 

Teamoversigt 1. april 2016

 

TL = Teamleder

KP = Kontaktperson til menighedsrådet

Når teamlederen er medlem af menighedsrådet udpeges der ingen kontaktperson.

 

Team Ad hoc

Kirke- og kulturmedarbejder

TL

Team Arrangementer

Gyda Dam

TL/KP

Team Børnekor

Stinne Øllgaard Andersen

TL

Team Børnekor

Susanne Brinch

KP

Team FredagsTræf

Alice Bonde Bentzen

TL

Team FredagsTræf

Henning Ammentorp Bentzen

KP

Team Gospel Fellowship, mad

Stine From

TL

Team GudOgSpaghetti , mad

Anette Melbye Madsen

TL/KP

Team Højskoledage

Christian Bjørn Krüger

TL/KP

Team Kaffelaug

Jane Ragnhild Jensen

TL

Team Kaffelaug

Heine Hansen

KP

Team Kirkeband

John Gade

TL

Team Kirkeband

 

KP

Team Kommunikation

Mathilde Lokjær Hansen

TL

Team Kommunikation

Bethina Johst

TL

Team Kommunikation

 

KP

Team Koncerter

Eva-Marie Kjæhr

TL

Team Koncerter

Susanne Brinch

KP

Team Prise med spise, mad

Michael Rønnest

TL

Team Prise med spise, mad

Heine Hansen

KP

Team Sangerlaug, plejehjem

Christian Bjørn Krüger

TL/KP

Team Sangtime

Eva-Marie Kjæhr

TL

Team Sangtime

Susanne Brinch

KP

Team Venskabsmenighed

Henning Ammentorp Bentzen

TL/KP

Team Vokalgruppen

Eva-Marie Kjæhr

TL

Team Vokalgruppen

Susanne Brinch

KP