Team Kaffelaug, højmesser

Team Kaffelaug, højmesser

Kirkekaffen er et vigtigt socialt centrum for Skalborg sogn.

Kaffelauget er en gruppe af frivillige, som laver kirkekaffen ved højmesserne.

Opgaven er inden højmessen at lave kaffe og te og rette an på et rullebord. Efter højmessen køres rullebordet frem og kaffe og te serveres. Som det sidste rydder man op. Opgaven fordeles ved to årlige møder og man får tre-fire vagter. Nogle er alene om opgaven, mens andre er sammen med ægtefællen. 
Man får udleveret en liste med navne og telefonnummer på alle i lauget, så man har adgang til at bytte, hvis man skulle blive forhindret den dag, man står på listen.

Kunne du tænke dig at være med til at løse denne vigtige opgave, kan du kontakte Heine Hansen på tlf. nr. 98 18 72 57 eller ved at sende en e-mail til hloh@km.dk

Ophavsret: