Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirke med de nye

Skalborg kirke samtaler og samarbejder med nye beboere

Beskrivelse af byudvikling i Skalborg

Skalborg er et dejligt sted at bo og det har mange fået øjnene op for. Derfor bygges der nye boliger i Skalborg på hjørnet af Hobrovej-Ny Nibevej kaldet Oasen og Digtervejen på hjørnet af Hobrovej-Nibevej kaldet Klippen og i Sofiendals Enge, så flere kan bo i Skalborg. Det sætter Skalborg kirke i nye og anderledes udfordringer, så nye beboere ser Skalborg kirke som deres.

Menighedsrådet har overvejet, hvordan Skalborg kirke kan være kirke sammen med de nuværende og de nye beboere i Skalborg og har iværksat projektet ”Kirke med de nye”. Skalborg kirke skal gennemtænke, hvordan vi kan være en relevant og nærværende kirke både i dag og om 10 år. Vi vil i dialog blive klogere på, de nye beboeres ønsker, drømme og visioner om at være kirke.

Kirke med de nye

Skalborg kirke vil være kirke med både nuværende og nye beboere i Skalborg sogn, så vi bliver alles kirke. Vi skal til at finde ud af, hvordan vi kan være endnu mere kirke sammen med hele Skalborg i sin store mangfoldighed. Det vil vi gøre ved at komme i dialog med mange i Skalborg og afprøve nye måder at være kirke på. Grundstammen i projektet er et 2 årigt lokalt kirkeudviklingsforløb. Det gøres i samarbejde med Kirkefondet, som er en folkekirkelig organisation, der har til formål at skabe liv og vækst i folkekirkens menigheder. Kirkefondet har erfaring med lokale kirkeudviklingsforløb fra andre bysogne. Kirkefondet er repræsenteret ved Berit Weigand Berg. Den anden samarbejdspartner er Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som vil være repræsenteret ved Kirsten Felter. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter står for uddannelsen og efteruddannelsen af kirkens medarbejdere og er en drivende kraft i Folkekirkens udviklingsarbejde.

Projektet opkvalificeres med aktionsforskning. I aktionsforskning er der en høj grad af inddragelse for sognets og lokalområdets beboere med henblik på at udvikle kirkens tilbud og tiltag og styrke Skalborg kirkes tilstedeværelse i bydelen. Det hviler på Folkekirkens centrale tanke om alle døbtes præstedømme og ser deltagelse som nøglebegreb for, hvordan der kan tales relevant om kirke og kristendom i dag.

Skalborg kirke har afsat en halvtids præstestilling til at være projektleder. Derfor er sognepræst Anette Melbye Madsen blevet ansat på fuld tid, så præst Heine Hansen kan være projektleder på halv tid i 2019 og 2020.

Projektet vil i 2019 og 2020 kunne mødes, når laves feltstudier, dokumentanalyser, workshops, seminarer samt nye tiltag. Skalborg kirke vil løbende orientere om og invitere til arrangementer i kirkeblad og hjemmesiden. Du er også meget velkommen til at kontakte Heine (T: 30700737/@ hloh@km.dk) for at blive informeret.

Kirke med de nye

Der er ingen begivenheder.

Sogneanalyse

Sogneanalyse 2019

Denne sogneanalyse er udarbejdet på grundlag af Kirkefondets Sognestatistik, et statistisk materiale fra årene 2000 og 2004 samt det sognestatistiske materiale fra 2008, 2011, 2014 og 2017, som er udarbejdet af Danmarks Statistik på foranledning af Kirkeministeriet.
Dette statistiske materiale giver det nyest mulige indblik i befolkningsudviklingen i Danmarks sogne.

Her kan du læse mere om sogneanalysen

Sogneanalysen kan fås i sin helhed ved at kontakte præst Heine Hansen.
Find kontaktinformationer her