Team Spire- og børnekor

Team Spire- og børnekor

Teamet ledes af korleder Stinne Øllgaard Andersen og består af frivillige korforældre, kirkens organist og et medlem af menighedsrådet. I øjeblikket er dette Merete Badsberg, Malene Juul Hoxer og Susanne Brinch. Vi mødes fire til fem gange om året.

I korteamet planlægger vi korets forskellige aktiviteter, og vi diskuterer, hvad pigerne og deres forældre gerne vil med koret. Korteamets medlemmer hjælper med praktiske ting i forbindelse med koncerter, men også de andre korforældre hjælper med transport og f.eks. at lave mad i forbindelse med korweekend.

Korteamet er åbent for flere medlemmer. Ønsker du at deltage i teamet kan du kontakte Stinne Øllgaard Andersen på 51 51 70 10 eller på korleder@skalborgkirke.dk 

Formålsbeskrivelse for team Spire- og børnekor. 01.05.2015

Formål (Hvorfor skal teamet etableres)

Spire-og børnekor og teamet heromkring etableres for på sigt at genoprette et rigt korliv i Skalborg kirke. Koret er dog endnu i en opstartsfase.

Koret indgår som en del af de øvrige tilbud til børn og unge i Skalborg sogn og som en del af Skalborg kirkes vision om ”at være en levende kirke i Skalborg…” og ”ved at fremme fortroligheden med kristendommen.”

 
 
 
 

Hvem (Målgruppen for arbejdet i teamet)

Målgruppen for Spirekoret er børn fra 0. til og med 3. klasse.

Målgruppen for Børnekoret er børn fra 4. til og med 6. klasse.

Det er stadig muligt at fortsætte i koret efter 6. klasse.

 
 
 
 

Form (Fx møde med deltagerinvolvering, foredrag. Hvor tit og hvornår)

Korteamets væsentligste opgave er at være med til at styrke arbejdet omkring både Spire- og børnekoret.

Dette kan gøres  fx ved at være med til at arrangere korweekends, korture, sommerafslutning, koncerter, julespil og lignende. De begivenheder som er med til at styrke sammenholdet i koret. Alle korforældre inviteres til at hjælpe med praktiske opgaver og til at deltage i ovennævnte arrangementer.

I teamet diskuteres også visioner for koret og korarbejdet.

Korlederen planlægger og afvikler de ugentlige prøver og står for korets musikalske udvikling.

Teamet mødes fire gange årligt, ofte en hverdag fra kl. 16.45 til kl.18. Korlederen indkalder til møder, udsender en dagsorden før mødet og skriver referart.

 
 
 

Ressourcer (Hvad koster det? Skal der deltage medarbejdere og/eller frivillige)

Teamet består af: korlederen, organisten, et medlem af menighedsrådet og mindst to frivillige korforældre. Andre frivillige er også velkomne.

Korlederen udarbejder et budgetforslag til menighedsrådet én gang årligt. Både regnskabet fra det forgangne år og budgetforslaget for det kommende fremlægges for teamet af korlederen på mødet i februar/marts.

 
 
 
 

Forventninger(Målbare forventninger til aktiviteten som fx antal deltager)

1. januar 2015 var der 7 korister i Spirekoret og 11 korister i Børnekoret. Det forventes, at antallet af korister fastholdes, og der arbejdes på at antallet øges.

Koret deltager blandt andet i seks GudOgSpaghetti-gudstjeneste årligt, fastelavnsgudstjeneste, friluftsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag, forårskoncert, børnekoncert om efteråret i kirken, julekoncert (lucia), julespil ved skolens juleafslutning og kirkens julefest.

 
 
 
 

PR (Hvordan fortæller vi om teamets aktiviteter)

Der laves primært reklame for koret på Sofiendals skole, og på kirkens hjemmeside og andre medier.

Korister fra andre skoler og sogne er dog også meget velkomne.

Informationer om hvad koret medvirker til annonceres løbende på hjemmesiden, på Facebook, på plakater, i kirkebladet, i annoncer i UgeAvisen og fra prædikestolen.

For at tiltrække nye korister informeres fx via plakater, hjemmesiden, Facebook, kirkebladet, artikler i lokalaviser, skolens intranet samt en folder, som ligger ved kirkekontoret som uddeles ved henvendelse. Erfaringer siger også, at ”mund-til-mund” metoden blandt pigerne i koret, deres klassekammerater og andre venner virker godt.

 
Ophavsret: