Menighedsrådsvalg 2020

Hvad laver man i Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet?

Menighedsrådet i Skalborg Kirke  sætter retningen for kirkens  arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter, der skal være i kirken.

Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af Skalborgs    folkekirkemedlemmer.

 Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.

Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.

Skalborg Kirkes menighedsråd vælges for en fireårig periode og består af 10 medlemmer foruden sognets præster.

Menighedsrådsarbejdet kan være en god læreplads i fx kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling.

HVAD SKAL DER TIL FOR AT DU KAN STILLE OP:

  • Du skal være fyldt 18
  • Du skal være medlem af den Danske Folkekirke
  • Du skal have lyst til at være frivillig i kirkeligt arbejde

Kom til   Orienterings- og menighedsmøde onsdag d. 19. august  kl. 19:00 og få mere at vide om arbejdet i menighedsrådet eller kontakt menighedsrådsformand Henning Ammentorp Bentzen på 40 45 43 52 eller hbe@gvdnet.dk

 

19
AUG

Orienterings- og menighedsmøde

Dato: 
Onsdag d. 19. august 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:00
Skalborg kirke

15
SEP

Valgmøde

Dato: 
Tirsdag d. 15. september 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:00
Skalborg kirke
Ophavsret: