Vi siger velkommen til de, der den næste periode er valgt til menighedsrådet:

Heidi Mærsk

Henning Ammentorp Bentzen

Svend Oluf Kjøller

Claus Burgaard

Malene Hoxer Juul

Dorthe Roed Haurum Quistgaard

Tina Bagh Kristensen

Dennis Myhlendorph Jørgensen

John Allan Nielsen Gade

Mogens Skytte

 

Valgt som stedfortrædere:

Karin Gitta Harvest

Lisbeth Dyrvig Jørgensen

Ole Ejsing Bou Mouritsen

 

Ovennævnte er hermed valgt til Skalborg Sogns menighedsråd, medmindre der inden den 13. oktober 2020 indgives en kandidatliste, som dermed vil udløse afstemningsvalg.

Kandidatlisten, som skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, kan fås hos Valgbestyrelsens formand Henning Ammentorp Bentzen, Rungsvej 21, 9200 Aalborg SV eller på kirkens kontor, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV.

På Kirkeministeriets hjemmeside på adressen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/12 kan man læse om reglerne for afstemningsvalg.

Ophavsret: