Team Vokalgruppen

Vokalteamet

Team Vokal er en nystartet vokalgruppe, som vikarierer for kirkesangeren. Af og til medvirkes ved børnegudstjenester. Der kan indgå drama i gruppens arbejde.

Der medvirkes 6-10 gange årligt.

Gruppen ledes af kirkens organist og øver 1-2 gange inden hver gudstjeneste.

Gruppens indslag vil typisk være forsang på fællessalmer. Desuden kan de bestå af:

- Introitus
- Musik til brug under nadveren
- Udgangsmusik

Gruppens repertoire er lettere 1- og to-stemmige satser med orgel- eller klaverledsagelse.

Har du lyst til at være med, så kontakt organist Eva-Marie Kjæhr Olesen, 
organist@skalborgkirke.dk, tlf. 22 17 49 44.

Ophavsret: