Skalborg Kirke er beliggende på toppen af Skalborg Bakke, hvorfra den syner vidt omkring. Højt hæver den sig over den omliggende bebyggelse, som det ubestridte samlende midtpunkt.

Kirken er opført i 1969-1970. Den er tegnet af arkitekt m.a.a. Børge Ruby, og den kunstneriske udsmykning er af billedhugger Erik Heide.

Altersølvet er formgivet af sølvsmedeparret Helga
og Bent Exner.

Orglet er bygget af Marcussen og Søn i 1971, og kirkens tre klokker er støbt hos Whitechapel Bell Foundry Ltd. i London.  

Aalborg Stift har lavet en smuk præsentation med billeder, som findes her: 
http://llk.dk/4aut3v

Omkring 1980 udgav Skalborg Kirke en 16-siders præsentation af kirken:
Skalborg Kirke

Forhistorien

I 1930'erne indledtes et selvstændigt kirkeligt arbejde i Skalborg med møder og gudstjenester, og det varede ikke længe, før der opstod ønske om et fast samlingssted. Til at begynde med gik tankerne i retning af et menigheds- eller missionshus, men under krigen blev planerne ændret. Det var en ny kirke, man ville have. Til det formål var en allerede erhvervet grund for lille. Den blev derfor afhændet, og en ny og langt større ved Birke Allé på toppen af Skalborg Bakke blev købt.

Kirkebyggesagen vakte hurtigt interesse i vide kredse, og ved årsskiftet 1944/1945 var man så langt, at man ventede at kunne gå igang straks efter krigens afslutning. Der skulle imidlertid gå næsten 25 år, før grundstenen til den nye kirke blev lagt. Det skete den 12. oktober 1969, og 1. søndag i advent den 29. november 1970 stod kirken klar til at afløse den flyttekirke, som siden 1965 havde været centrum for det kirkelige liv i Skalborg.

Arkitektur

Skalborg Kirke omfatter foruden kirken en sognesal, kirkekontor, diverse mødelokaler og kapel.

Kirkerummet udmærker sig ved en vellykket forening af gammelt og nyt. Gennem en traditionel placering af alter, prædikestol og døbefont giver det en følelse af hjemlighed og fortrolighed. Det fremtræder dog samtidig i konstruktion og materialevalg som et ægte udtryk for sin tid.

Markant i rummet står de grå betonribber, som udgør bygningens skelet. Mellem dem er væggene muret halvt op i gule teglsten, mens den resterende del ligesom loftets trækonstruktion er udført i ru fyrretræ. Gulvet er som væggenes murværk af gule teglsten, der er nedlagt løst i strandsand. I de gråhvide loftfelter er anbragt små projektører, som med et jævnt og smukt lys understreger den varme farvetone i de anvendte tekstiler og i den pitchpine, bænke og døre er fremstillet i.

Belysningen forstærker tillige en fornemmelse af intimitet, som er en virkning af rummets relativt ringe længde i forhold til bredden.

Udsmykning

Centrum for den kunstneriske udsmykning af kirkerummet er en fremstilling i støbejern af den korsfæstede Jesus sammen med de to røvere på Golgata (Luk.23,26ff). 
Med en kras realisme dominerer den ikke blot alterpartiet, men kaster tillige lange korsformede "skygger" ned ad sidevæggene, Bag figurerne er et murstensrelief, som er inspireret af den gammeltestamentlige skabelsesberetnings ord om, at "der udsprang en flod i Eden til at vande haven, og udenfor delte den sig i fire hovedstrømme" (1Mos.2,10).

Sammen med andre livssymboler, aksene på alterbordets forside (Joh.6,27ff; nadverens indstiftelsesord), duen med oliebladet i næbbet i dåbskarret (1Mos.8,10f; jvf.1Pet.3,18ff) og solen på væggen bag døbefonten (Luk.1,78; Joh.1,1ff; 8,12 o.a.), tyder dette relief Jesu korsfæstelse og lader derved hele den kunstneriske udsmykning fremstå som et samlet nutidigt udtryk for den forkyndelse, der blandt sine første bærere tæller de fire evangelister, som med navne og kendemærker (Ez.1,5ff; Ab.4,6ff) pryder prædikestolens front.

"Han døde, for at vi skal leve". Dette budskab lyder kunstnerisk formidlet til enhver, der træder ind i kirken, og det understøttes af kirkerummets arkitektur. Med trappeloftet, lavt over alteret og højt over indgangspartiet, siges uden ord, at centrum i den kristne tro og i kirkens prædiken er "Kristus som korsfæstet", i hvem vi har glæde og frimodighed til det liv, kirkerummet med sit store vinduesparti åbner sig ud imod.

 

storte

Historie
Skalborg kirke er opført 1969-70 af arkitekt Børge Ruby.

Skib
De grå betonribber, der bærer bygningen, er synlige i
kirkerummet. Gulvet og væggene op til en vis højde er opført i gule mursten.

 

Kor
Alterudsmykningen er udført i støbejern af kunstneren
Erik Heide. Motivet er Kristus og de to røvere på korset.
Relieffet i murstensvæggen bagved er inspireret af
beretningen om Edens Have, hvor det bl.a. hedder, at en
flod udsprang i haven og vandede den.

På alterbordets forside findes et relief med nogle kornaks.
Det refererer dels til nadverbrødet og dels til talen om
Livets brød i Joh. 6.

Døbefont
I dåbsfadet ses en due med et olieblad i næbbet. Det er en reference til 1. Pet. 3,18ff, hvor Peter bruger fortællingen om Noa til at tolke dåbens betydning.