Menighedsrådet

Her finder du oplysninger om hvem menighedsrådet er, hvad de laver.
Referater fra menighedsrådsmøder og oplysninger om økonomi.

Den 15. september blev der valgt medlemmer til menighedrådet for den næste periode.

Vi siger velkommen til de, der den næste periode er valgt til menighedsrådet:

Heidi Mærsk

Henning Ammentorp Bentzen

Svend Oluf Kjøller

Claus Burgaard

Malene Hoxer Juul

Dorthe Roed Haurum Quistgaard

Tina Bagh Kristensen

Dennis Myhlendorph Jørgensen

John Allan Nielsen Gade

Mogens Skytte

 

Valgt som stedfortrædere:

Karin Gitta Harvest

Lisbeth Dyrvig Jørgensen

Ole Ejsing Bou Mouritsen

 

Ovennævnte er hermed valgt til Skalborg Sogns menighedsråd, medmindre der inden den 13. oktober 2020 indgives en kandidatliste, som dermed vil udløse afstemningsvalg.

Kandidatlisten, som skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, kan fås hos Valgbestyrelsens formand Henning Ammentorp Bentzen, Rungsvej 21, 9200 Aalborg SV eller på kirkens kontor, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV.

På Kirkeministeriets hjemmeside på adressen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/12 kan man læse om reglerne for afstemningsvalg.

Nuværende medlemmer i menighedsrådet 2016-2020

Henning Ammentorp Bentzen
Formand

Rungsvej 21

9200 Aalborg SV

Telefon: 40 45 43 52
Email: hbe@gvdnet.dk

 

Malene Hoxer
Næstformand
Underskriftsberettiget

Præstemarken 69
9000 Aalborg

Telefon: 28 35 11 51

 

John Gade
Protokolfører

Portørvej 6
9200 Aalborg SV 

Telefon: 40 55 75 98

 

 

Tina Bagh Kristensen
Kontaktperson

Telefon: 25 21 49 50

 

Mogens Aarup-Jensen
Formand kirke- og præstegårdsudvalg

Sorthøj 37
9000 Aalborg

Telefon: 25 75 48 97

 

Dorthe Roed H. Quistgaard
Kasserer

Telefon: 20 97 60 18

 

Poul Henrik Ahle Johannesen
Kirke- præstegårdsudvalg

Telefon:  22 92 31 83

 

Susanne Brinch

Follingsvej 21
9200 Aalborg SV

Telefon: 98 18 00 32
Mobil: 40 89 21 27

Susie Mi Petersen
Valgbestyrelsen

Telefon: 22 17 41 76

 

 
Store Tingbakke 91
9310 Vodskov
 
 
 Billede på vej

Heine Lokjær Hansen
Sognepræst

Klarupgårdvej 1
9200 Aalborg SV

Telefon 98 18 72 57
Email: hloh@km.dk

Send sikker email

Anette Melbye Madsen
Sognepræst

Telefon 22 33 14 29
Email: amad@km.dk

Send sikker email

Christian Bjørn Krüger
Provst

Birke Alle 41
9200 Aalborg SV

Telefon 30 29 80 76
Email: cbk@km.dk

Send sikker email

 

Ophavsret: